Logo

Elektronická spisová služba SpisUm

Komplexní vedení úředních dokumentů jednoduše, přehledně a efektivně. Šetřete svůj čas, ale především čas referentů, kteří s dokumenty pracují.

Zjistit více
Image

1. Moderní řešení spisové služby

SpisUm je moderní řešení s jednoduchým a intuitivním uživatelským rozhraním reflektující nároky a požadavky každého uživatele spisové služy. Se SpisUm můžete evidovat jakýkoliv digitální obsah jednoduše, přehledně a efektivně.

2. Buďte v souladu s legislativou České republiky

SpisUm splňuje náležitosti legislativy České republiky na výkon spisové služby. Obsahuje kontrolní mechanismy, jasný proces finalizace dokumentu a jeho odeslání. Zároveň vychází z potřeb jednotlivých referentů a reflektuje odborné prověřené postupy. Splňuje požadavky NSESS, které umožňují provádění skartačního řízení.

3. Obíhat nechte dokumenty, nikoliv zaměstnance

Nepodceňujte systém spisové služby, SpisUm spravuje ve Vaší organizaci celý životní cyklus dokumentů, a to díky správě jejich metadat. Zabraňte opakujícím se chybám při odesílání dokumentů, které se již nebudou ztrácet. Buďte připraveni na provádění skartačního řízení. Předcházejte chybám a nedostatkům díky jednoduchým procesům a notifikacím.

4. Partnerský přístup

Jsme Vaším partnerem. Věnujeme náležitou pozornost všem zákazníkům i procesům samotné spisové služby. Odpovědně se stavíme za profesionální stav spisové služby a její funkčnost. Společně nastavíme vhodné procesy, zajistíme řízení spisové služby po stránce metodické a vyškolíme dostatečné množství odborníků v rámci daných organizačních útvarů. Naše produkty přizpůsobujeme Vaší práci, jejíž nedílnou součástí je pracovat v systému spisové služby.

Image

Komplexní řešení spisové služby

Příjem dokumentu v elektronické podobě potvrzený informativní zprávou v souladu s právními předpisy

Šifrovaná komunikace s využitím SSL certifikátu

Předávání dokumentů v datovém balíčku SIP do národního digitálního archivu

Možnost přidání nových funkcionalit aktualizace systému spisové služby podle měnících se požadavků příslušných právních úprav

Možnost konverze včetně konverzních doložek

Integrace s ISDS

Transakční protokol včetně kompletní historie kdo a kdy s daným dokumentem pracoval

Produkt nové generace

Elektronická spisová služba SpisUm je intuitivním nástrojem, který v maximální míře zaručí transparentní a přehledné spravování dokumentů v souladu s právními předpisy.

Zjistit více

Uživatelsky jednoduchá online aplikace dostupná on-premise nebo na cloudu.

Systém v souladu s legislativou České republiky a vyhlášky č. 259/2012 Sb. a NSESS

Cenově dostupné a škálovatelné řešení postavené na open-source platformě

A
powered by Next.js 13 hosted by:Vercel