Elektronická spisová služba SpisUm

Komplexní vedení úředních dokumentů jednoduše, přehledně a efektivně. Šetřete svůj čas, ale především čas referentů, kteří s dokumenty pracují. 

1. Mějte výsledky auditů pod kontrolou

Transparentní release proces deklaruje plánované změny v systému SpisUm, přičemž zákazník je informován předem o úpravách, a to v souladu s připravovanou legislativou. Chápeme význam správného fungování spisové služby. Vytváříme sebekontrolní procesy na prověřování spisové služby, jako jednoho ze základních informačních systémů.

2. Buďte v souladu s legislativou České republiky

SpisUm splňuje náležitosti legislativy České republiky na výkon spisové služby. Obsahuje kontrolní mechanismy, jasný proces finalizace dokumentu a jeho odeslání. Zároveň vychází z potřeb jednotlivých referentů a reflektuje odborné prověřené postupy. Splňuje požadavky NSESS které umožňují provádění skartačního řízení.

3. Obíhat nechte dokumenty, nikoliv zaměstnance

Nepodceňujte systém spisové služby, SpisUm spravuje ve Vaší organizaci celý životní cyklus dokumentů, a to díky správě jejich metadat. Zabraňte opakujícím se chybám při odesílání dokumentů, které se již nebudou ztrácet. Buďte připraveni na provádění skartačního řízení. Předcházejte chybám a nedostatkům díky jednoduchým procesům a notifikacím.

4. Partnerský přístup

Jsme Vaším partnerem. Věnujeme náležitou pozornost všem zákazníkům i procesům samotné spisové služby. Odpovědně se stavíme za profesionální stav spisové služby a její funkčnost. Společně nastavíme vhodné procesy, zajistíme řízení spisové služby po stránce metodické, a vyškolíme dostatečné množství odborníků v rámci daných organizačních útvarů. Naše produkty přizpůsobujeme Vaší práci, jejíž nedílnou součástí je pracovat v systému spisové služby

Komplexní řešení spisové služby

Podívejte se na kompletní klíčové funkce a modely systému SpisUm    Moduly

Produkt nové generace

Elektronická spisová služba SpisUm je intuitivním nástrojem, který v maximální míře zaručí transparentní a přehledné spravování dokumentů v souladu s právními předpisy.

Created with Sketch.

Uživatelsky jednoduchá online aplikace dostupná on-premise nebo na cloudu.

Created with Sketch.

Systém v souladu s legislativou České republiky a vyhlášky č. 259/2012 Sb. a NSESS

Created with Sketch.

Cenově dostupné a škálovatelné řešení postavené na open-source platformě

Komplexní řešení spisové služby

Podatelna

Prvotní příjem a editování dokumentu

Podatelna

Zde se uskutečňuje prvotní příjem dokumentu. Je zde možné dokument editovat a přidělit jej odpovědnému pracovníkovi. Automaticky se načtou metadata – údaje o dokumentu (např. odesílatel, datový formát, datum a čas doručení). Přílohy se převedou do výstupních datových formátů.

Evidence

Přijímání a evidence dokumentu

Evidence

Slouží především k převzetí dokumentu z Podatelny a přidělení jednacího čísla. Je zde možné vytvoření vlastního dokumentu (konceptu) a jeho povýšení na dokument. Následně je možné založit dokument do spisu a vyplnit metadata. Každá úprava metadat se ukládá do transakčního protokolu.

Výpravna

Prvotní příjem a editování dokumentu

Výpravna

Slouží k odeslání dokumentů adresátům a celkové evidenci odeslaných dokumentů. K odeslání dokumentů lze využít služeb datové schránky, e-mailu nebo České pošty. Eviduje se zde odeslání dalšími způsoby (např. kurýrem). Odesílání pomocí faxu není podporováno.

Spisovna

Dlouhodobé ukládání spisů a dokumentů

Spisovna

Je určena pro dlouhodobé ukládání dokumentů a spisů, a to ve správném formátu. To vše po dobu skartační lhůty ze které se realizuje skartační řízení.

Klíčové funkce

Skupina funkcí č. 1

Skupina funkcí č. 2

Skupina funkcí č. 3

Skupina funkcí č. 4

Produkt nové generace

Elektronická spisová služba SpisUm je intuitivním nástrojem, který v maximální míře zaručuje transparentní a přehlednou správu dokumentů, a to v souladu s právními předpisy.

Máte naši podporu

Prodejem produktu naše spolupráce nekončí, naopak začíná. Nejste si jisti, zda SpisUm řešení je pro vás vhodné?
Neváhejte se na nás obrátit. Poradíme Vám a individuálně proškolíme Vaše zaměstnance.

Helpdesk

Poskytujeme podporu v českém jazyce 24/7.

Školení

Klademe důraz na individuální proškolení

Nadstavba

Úpravy na míru Vašim individuálním potřebám.

Alfresco

SpisUm je postaveno na open-source platformě.

Kontakt

Rohanské nábřeží 661/5, 186 00 Karlín