Logo

Poradíme Vám s dotazy

Pomocí AI vám odpovíme na dotazy dle Vyhlášky 259/2012Sb., a zákona 499/2004 Sb., tedy zákon o archivnictví a spisové služby a v neposlední řadě i NSESSS.

A
powered by Next.js 13 hosted by:Vercel