Logo

Komplexní řešení spisové služby

Podatelna

Zde se uskutečňuje prvotní příjem dokumentu. Je zde možné dokument editovat a přidělit jej odpovědnému pracovníkovi. Automaticky se načtou metadata – údaje o dokumentu (např. odesílatel, datový formát, datum a čas doručení). Přílohy se převedou do výstupních datových formátů.

Evidence

Slouží především k převzetí dokumentu z Podatelny a přidělení jednacího čísla. Je zde možné vytvoření vlastního dokumentu (konceptu) a jeho povýšení na dokument. Následně je možné založit dokument do spisu a vyplnit metadata. Každá úprava metadat se ukládá do transakčního protokolu.

Výpravna

Slouží k odeslání dokumentů adresátům a celkové evidenci odeslaných dokumentů. K odeslání dokumentů lze využít služeb datové schránky, e-mailu nebo České pošty.

Spisovna

Je určena pro dlouhodobé ukládání dokumentů a spisů, a to ve správném formátu. To vše po dobu skartační lhůty, ze které se realizuje skartační řízení.

Historie dokumentuPodatelnaPříjem analogového dokumentuSpisový řádVložit do spisu

Klíčové funkce

Funkce modulů Podatelna a Výpravna

Příjem dokumentů (e-mailem, datovou schránkou, poštou)

Validace a třídění příchozích dokumentů

Zaevidování dokumentu

Postoupení dokumentu k vyřízení

Odeslání dokumentu (e-mailem, datovou schránkou, poštou, převzetím, zveřejněním) a správa zásilek

Stahování doručenek k odeslaným datovým zprávám

Kontrola škodlivého kódu u přijatých dokumentů i dokumentů k odeslání

Funkce modulu Spisovna

Uchování vyřízených dokumentů po dobu skartační lhůty

Zapůjčení digitálních dokumentů ze Spisovny

Funkce modulu Jmenný rejstřík

Založení a editace nového subjektu

Vytváření vazeb mezi subjekty a dokumenty

Funkce modulů Evidence a Podpisová kniha

Provedení konverze dokumentů a převod doumentů do výstupního formátu podle platné legislativy

Vytváření poznámek v dokumentu nebo spisu

Předání dokumentu jinému uživateli (např. k podepsání nebo opečetění) nebo spisovému uzlu

Opatření dokumentu kvalifikovaným elektronickým podpisem/kvalifikovanou elektronickou pečetí

Vytváření konceptu a povýšení konceptu na dokument

Kontrola úplnosti dokumentu, vyřízení dokumentu a jeho zařazení do spisu

Kontrola úplnosti spisu, uzavření spisu a jeho přenos do Spisovny

Funkce modulu Skartace

Podpora procesu skartačního řízení

Předávání dokumentů v datovém balíčku SIP do Národního digitálního archivu

Sestavení a odeslání skartačního návrhu včetně průvodního dopisu

Import rozhodnutí a přejímky z Národního digitálního archivu

Smazání komponent zničených dokumentů

Funkce modulu Administrace

Zobrazení, procházení a export transakčního protokolu

Evidence konverzí

Uložení denního otisku

Správa uživatelů a rolí

Produkt nové generace

Elektronická spisová služba SpisUm je intuitivním nástrojem, který v maximální míře zaručuje transparentní a přehlednou správu dokumentů, a to v souladu s právními předpisy.

image2
A
powered by Next.js 13 hosted by:Vercel